THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ - THƯ VIỆN SỐ

cloud.lib247.vn phiên bản cloud dành cho các trường phổ thông cấp 1,2,3.
  • Tiết kiệm thời gian quản lý sách
  • Mượn trả sách dễ dàng
  • Đọc tài liệu số online
  • Quản lý sách tập trung

Xem video giới thiệu

Digital Online

Đăng ký sử dụng

Sau khi đăng ký vui lòng kiểm tra email để kích hoạt tài khoản và lấy thông tin truy cập